BEJO

Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết thông tin liên hệ !

YOSHIMOTO MUSHROOM VIET NAM CO., LTD.

Sản phẩm trưng bày:

Sản xuất nấm Các dịch vụ sau thu hoạch

Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết thông tin liên hệ !

YONGDA FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD.

Sản phẩm trưng bày:

Các loại thạch, các loại mận, normal temperate series.

Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết thông tin liên hệ !

LAND YOUNG FOODS CO., LTD.

Sản phẩm trưng bày:

Salad rong biển theo mùa (Hiyashi Wakame) Trứng cá chuồn theo mùa (Tobikko) Trứng cá ốp vảy đỏ theo mùa (Masago) Salad mực theo mùa (Ika Sansai) Gia vị ướp bạch tuộc Quinoa Edamame

Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết thông tin liên hệ !

KCWOORIGIM CO., LTD

Sản phẩm trưng bày:

Rong biển

Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết thông tin liên hệ !