OMNIVENT

Sản phẩm trưng bày:

Giải Pháp Lưu Trữ Toàn Cầu; Thông Gió; Đo Lường Sản Phẩm; Điện Lạnh; Đo Độ Ẩm; Máy Chiết Xuất Co2/Trao Đổi Nhiệt; Máy Tự Động Hóa/Giám Sát

Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết thông tin liên hệ !

TURATTI PACIFIC CO. LTD.

Sản phẩm trưng bày:

Máy Móc Và Dây Chuyền Gia Công Chế Biến Trái Cây Rau Củ; Đặc Biệt Tập Trung Vào Trái Cây Nhiệt Đới

Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết thông tin liên hệ !

DICS COMPANY LTD

Sản phẩm trưng bày:

Dây chuyền làm lạnh; Gói in kỹ thuật số; Chất diệt khuẩn CLO2

Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết thông tin liên hệ !

TAEBANG PATEC CO., LTD

Sản phẩm trưng bày:

Khay đựng thực phẩm Zzimpak Khay Zzim - Mini Khay Zzim - Maxi

Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết thông tin liên hệ !

ZYGMUNT STOLARZ DEKOR PUHB

Sản phẩm trưng bày:

Sữa bột; Máy móc nông nghiệp; Máy kéo; Thực phẩm

Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết thông tin liên hệ !