Giới thiệu chương trình BuyASEAN

Nhằm đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu, bên cạnh các hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống, Cục xúc tiến thương mại đã ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử vào các hoạt động xúc tiến thương mại và coi đó là 1 giải pháp quan trọng, phù hợp với xu thế hiện nay. Xuất phát từ yêu cầu vừa nêu, Cục xúc tiến thương mại đã phối hợp với tổ chức ASEAN - Nhật Bản (AJC) xây dựng website thương mại điện tử theo hình thức B2B (doanh nghiêp - doanh nghiệp) với các mục tiêu:

- Tăng cường hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển xuất khẩu; 

- Góp phần nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp;

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại;

- Tăng cường gắn kết mạng lưới xúc tiến thương mại của Việt Nam, các nước trong ASEAN và Nhật Bản.

Tham gia Buyietnam.com.vn, doanh nghiệp sẽ được trưng bày hàng hóa, giá cả, giới thiệu thông tin, dịch vụ bằng nội dung số trên site riêng (trang web con) nằm trong website TMĐT Buyvietnam.com.vn và Buyasean.jp (sau đây gọi tắt là Thành viên) để giới thiệu trực tiếp cho các doanh nghiệp của Nhật Bản và các nước trong ASEAN.

Để website Buyvietnam.com thực sự trở thành 1 cổng xúc tiến thương mại góp phần mở rộng kết nối, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm bạn hàng, phát triển thị trường nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam, Cục xúc tiến thương mại kêu gọi sự ủng hộ, nhiệt tình tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xúc tiến thương mại chính phủ, các hiệp hội ngành hàng.

 

 

 

 

You are here: Home Chương trình BuyASEAN Thông tin cơ bản Giới thiệu chương trình