Đối tượng tham gia

1. Doanh nghiệp:

Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam và có tiềm năng, điều kiện xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ của mình sang thị trường Nhật Bản và các nước trong ASEAN đều có quyền đăng ký tham gia website TMĐT Buyvietnam.com. Doanh nghiệp được lựa chọn tham gia website TMĐT Buyvietnam.com phải đáp ứng đủ các điều kiện cơ bản sau:

a) Hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của doanh nghiệp theo các quy định của pháp luật hiện hành;

b) Có kinh nghiệm, năng lực trong việc tổ chức xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ của mình sang thị trường Nhật Bản và các nước trong ASEAN;

c) Có chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử trong hoạt động xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu;

d) Có khả năng huy động các nguồn lực để tham gia website TMĐT Buyvietnam.com.vn.

2. Trung tâm, Hiệp hội ngành hàng:

Các Hiệp hội ngành hàng, Trung tâm (bao gồm các Trung tâm xúc tiến thương mại/xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch... và các đơn vị có chức năng tương tự thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) lựa chọn, thẩm định và đề xuất các doanh nghiệp tham gia Thành viên.

You are here: Home Chương trình BuyASEAN Thông tin cơ bản Đối tượng tham gia